Zajęcia warsztatowe

1.   Odpowiedzialność prawna i zawodowa lekarza i pielęgniarki

"Nieznajomość prawa szkodzi"

Co robić, gdy pacjenci zaczynają grozić sądem? A co jeśli zamiast gróźb otrzymujemy wezwanie z prokuratury lub pozew o wielotysięczne zadośćuczynienie? Takie pytanie coraz częściej zadają sobie przepracowani lekarze czy pielęgniarki. Celem zajęć nie będzie nauka ucieczki przez odpowiedzialnością. Studentów ostatnich lat kierunków lekarski i pielęgniarstwo zapraszamy natomiast do rozmowy i analizy przypadków jakie już stanęły na wokandzie, czy przed sądem dyscyplinarnym. Rozważymy kiedy zawiniony błąd powinien być przesłanką odpowiedzialności, a kiedy mamy do czynienia z normalnym powikłaniem, czego nigdy wykluczyć nie można. Wspólnie zastanowimy się jak pracować i jak współpracować w zespole terapeutycznym, by lekarze i pielęgniarki mogli skupić się na pomocy pacjentowi, a nie obronie przed nim.


2.   Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym

"Siła w zespole (terapeutycznym)"

Praca lekarza, czy pielęgniarki nie jest łatwa. Jeszcze trudniejsza jest niejednokrotnie współpraca w zespole terapeutycznym, gdzie stres i natłok obowiązków bywa często przyczyną nieporozumień i konfliktów. Na pewno nie wszystkie, ale zdecydowana większość takich sytuacji bierze się z nieprawidłowej komunikacji. Wiesz co ułatwia, a co utrudnia komunikację? Dowiedz się i naucz jak dobrze współpracować z kolegami i koleżankami w przyszłej pracy, a współpraca taka będzie dużo łatwiejsza, bardziej przyjemna i efektywna.

3.   Komunikacja z pacjentem

"Dobra komunikacja to zadowolony pacjent"

W dobie zmieniającej się roli systemu opieki zdrowotnej, równie ważne co prawidłowe wykonanie czynności medycznych jest subiektywne zadowolenie pacjenta ze świadczonej opieki. Działa to w dwie strony. Pacjent zadowolony to taki, który słucha zaleceń, bo wie że są słuszne; to pacjent, który nie będzie pozywał i oskarżał, nawet jeśli w procesie leczenia wystąpią jakieś powikłania. Z kolei kluczem do zadowolenia pacjenta jest dobra komunikacja. Podczas zajęć dowiesz się, jak przekazywać informacje pacjentowi, jak budować pozytywny nastrój i zachęcić pacjenta do aktywnego udziału w procesie leczenia i pielęgnacji. Dowiesz się także, jak postępować i rozmawiać z pacjentem jeśli ma on określone zastrzeżenia co do tego jak jest leczony. Sytuacje takie przećwiczymy wspólnie podczas warsztatów, aby łatwiej Ci było zastosować je w przyszłej praktyce.

4.   Evidence-Based Practice w praktyce lekarza i pielęgniarki

"Naucz się korzystać z dowodów naukowych w codziennej praktyce klinicznej"

Czy odczuwasz potrzebę lepszego rozumienia wyników badań przedstawianych w fachowej literaturze? Czy dostrzegasz różnice w poglądach specjalistów w danej dziedzinie medycyny, ale nie jesteś wstanie dokonać krytycznej oceny takich opinii? Czy masz poczucie, że nadmiar dostępnej informacji naukowej utrudnia podejmowanie trafnych decyzji klinicznych? Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to te warsztaty są przeznaczone właśnie dla Ciebie. Jeśli chcesz świadomie korzystać z dostępnej wiedzy medycznej; chcesz zabierać głos i argumentować swoje stanowisko w dyskusjach nad spornymi przypadkami klinicznymi; chcesz sprawnie korzystać ze światowych zasobów piśmiennictwa naukowego; być może chcesz być w przyszłości dobrym naukowcem i recenzentem; no i w końcu, jeśli chcesz być po prostu dobrym lekarzem lub pielęgniarką… to te zajęcia są przeznaczone właśnie dla Ciebie! Warsztaty będą prowadzone przez osobę z kilkuletnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowym z zakresu EBM, metodologii planowania i prowadzenia badań, statystycznej analizy danych oraz przygotowywania publikacji naukowych. Nie obawiaj się, że Twoja początkowa wiedza lub umiejętności są na zbyt niskim poziomie, że nie podołasz zbyt ambitnej tematyce, bo te zajęcia są przygotowane z myślą o takich osobach jak Ty.

5.   Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą

"Rozpocznij prywatną praktykę i zostań przedsiębiorcą"

Jakie są prawne uwarunkowania prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej oraz praktyki pielęgniarskiej, a także specjalistycznej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej? Jak przygotować się do wejścia na rynek usług medynach? Jak uzyskać z NFZ kontrakt na świadczenie usług medycznych? Jeśli masz w sobie smykałkę przedsiębiorcy, ale wydaje Ci się że założenie własnej działalności gospodarcza jest trudne i skomplikowane, to te warsztaty są właśnie dla Ciebie! Naucz się sondować rynek i robić biznesplan. Poznaj zasady przygotowywania strategii, a w ramach zajęć praktycznych pod okiem doświadczonego trenera stwórz swój pierwszy plan biznesowy. Zobacz jakie są możliwości wzajemnej współpracy między lekarzami i pielęgniarkami przy organizowaniu grupowej praktyki. Zapoznaj się z wymogami stawianymi przedsiębiorcom z perspektywy prywatnej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej. Daj sobie szansę jako lekarz- lub pielęgniarka-przedsiębiorca i weź udział w warsztatach, dzięki którym być może już niedługo odniesiesz zawodowy i finansowy sukces.