Szkolenia certyfikowane

1.   Elektroniczna dokumentacja medyczna

"Jak postępować z dokumentacją elektroniczną"

Zgodnie z nowelizacją przepisów, już niedługo cała dokumentacja medyczna, będzie musiała być prowadzona w formie elektronicznej. Jak skutecznie przystosować się do nowych regulacji i w prawidłowy sposób wypełniać elektroniczne dokumenty? Podczas szkolenia dowiesz się, jak sprostać różnym wyzwaniom, jakie wiążą się z elektronicznym prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjenta - jak chronić dane osobowe, w jakiej formie udostępniać pacjentowi jego dokumentację, czy w bezpieczny przechowywać ją, aby nie narazić się na ryzyko wycieku danych. Takie umiejętności warto nabyć już dziś, aby wchodząc na rynek pracy być w pełni przygotowanym do rozpoczęcia czynności zawodowych - nie tylko w zakresie medycznym.


2.   Trening wystąpień publicznych w ochronie zdrowia

"Każdy może zostać dobrym mówcą"

Wystąpienia publiczne to umiejętność nabywana przez lata i znajdująca się na marginesie programu studiów zarówno lekarskich jak i pielęgniarskich. Niewątpliwie jednak, łatwość i lekkość w przekazywaniu informacji grupie osób jest kompetencją konieczną w pracy lekarza czy pielęgniarki. Jak mówić, by zainteresować publikę, jak nie dać się tremie? Jak przekonać słuchacza, że to o czym mówimy jest naprawdę istotne? Podczas szkolenia dowiesz sie jaki wpływ na Twoje wystąpienie ma mowa ciała i jak za jej pomocą wesprzeć swój przekaz. Dowiesz się też, w jaki sposób stworzyć prezentację, by była ona przejrzysta i utrzymywała, a nie osłabiała zainteresowanie Twoim przekazem.


3.   Tworzenie i redagowanie tekstów z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu

"Przygotuj swoją pierwszą publikację naukową"

Jak pisać efektywnie, zwięźle i jasno? Jaka jest struktura i komponenty tekstów naukowych? Jaka jest rola elementów graficznych – tabel, wykresów i ilustracji w prezentowaniu wyników badań? Jak zgłosić publikację do czasopisma naukowego? Jakie są zadania edytorów i recenzentów? Jak dopasować swój tekst do profilu danego czasopisma? Na te i inne pytania związane z tworzeniem i redagowaniem tekstów z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu znajdziesz odpowiedź na tym szkoleniu. Jeśli nie masz doświadczenia w pisaniu, redagowaniu i publikowaniu prac naukowych, to to szkolenie jest przeznaczone dla Ciebie! Podczas zajęć uzyskasz profesjonalne wsparcie od autorów prac medycznych oraz wskazówki jak publikować w polskich i anglojęzycznych czasopismach naukowych. W trakcie szkolenia poznasz najczęściej popełniane błędy przez autorów prac oraz zdobędziesz umiejętność krytycznego spojrzenia na opublikowane już teksty. Zajęcia będą miały praktyczny charakter, a ćwiczenia i przykłady będą dobrane tak, abyś mógł się nauczyć tego wszystkiego od podstaw.


4.   Coaching i mentoring w medycynie i naukach o zdrowiu

"Motywuj siebie i innych"

Jak motywować i być motywowanym? Jak skutecznie działać na rzecz swojego rozwoju zawodowego? Mentoring czy coaching, co i kiedy wybrać? Czy dobra pielęgniarka-menadżer i lekarz-menadżer musi być mentorem / coachem? Szkolenie przeznaczone dla wszystkich którym bliska jest idee ustawicznego kształcenia, a szczególnie dla tych którzy chcą dobrze wykorzystać swój potencjał zawodowy. Jeśli masz poczucie, że nie realizuje się w pełni lub jeśli odczuwasz potrzebę wzmocnienia swojej motywacji w dążeniu do profesjonalizmu zawodowego, to to szkolenie jest poznaczone właśnie dla Ciebie! Poznasz zasady, metody i podstawowe techniki stosowane w mentoringu i coaching zawodowym. Zapoznasz się z rolą trenera, sposobami komunikacji i motywowania stosowanymi w procesie wsparcia. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonego trenera, który nauczy Cię w jaki sposób wykorzystywać  mentoring i coaching w swojej pracy zawodowej, przyjmując zarówno rolę trenera / mentora jak i osoby wymagającej wsparcia. Pamiętaj, że udział w tym szkoleniu nie wymaga od Ciebie znajomości psychologii, ani wstępnego przygotowania teoretycznego.


5.   Badania kliniczne - prowadzenie i organizacja ośrodka badawczego

"Badania kliniczne w pigułce"

Jakie są możliwości rozwoju zawodowego lekarza i pielęgniarki na rynku badań klinicznych w Polsce?  Kto i na jakich zasadach przyznaje finansowanie na prowadzenie badań  klinicznych? Jak stworzyć efektywnie działający zespół badawczy w szpitalu lub innym podmiocie leczniczym?  W jaki sposób optymalnie wykorzystać potencjał kliniczny i naukowy ośrodka? Jeśli tematyka badań klinicznych jest Ci bliska, szukasz możliwości rozwoju i planujesz związać swoją przyszłość z rynkiem badan klinicznych, to to szkolenie poznaczone jest właśnie dla Ciebie! Poznaj prawne, organizacyjne, ekonomiczne i marketingowe uwarunkowania prowadzenia klinicznych programów badawczych. Dowiedz się jakie są światowe trendy na rynku programów badań klinicznych i naukowych. Poznaj prawne uwarunkowania związane z zabezpieczeniem interesów ośrodka prowadzącego badanie oraz zapewniające bezpieczeństwo pacjentów. Doskonałe kwalifikacje prowadzącego zajęcia oraz możliwość poznania zasad rządzących rynkiem badań klinicznych w Polsce, to nie jedyne atuty tego szkolenia.


6.   Analiza danych i statystyka medyczna

"Statystyka dla niestatystyków"

Jak efektywnie gromadzić dane badawcze? Jak zaprojektować dobrą bazę danych? Co to są zmienne, dobór losowy, skale i parametry statystyczne? Co to jest testowanie hipotez i jak interpretować wartość „p”? Co to jest statystyczna analiza jedno- i wielowymiarowa? Jeśli masz problemy z oceną swoich wyników badań lub chcesz lepiej rozumieć analizy statystyczne publikowane w pracach naukowych, a może chcesz samodzielnie korzystać z programów takich STATISTICA, to to szkolenie jest przeznaczone właśnie dla Ciebie! Naucz się wykorzystywać potencjał oprogramowania przeznaczonego do budowania i  zarządzania bazami danych. Używaj efektywnie narzędzi analitycznych zawartych w programie EXCEL. Wykonuj testy statystyczne w pakiecie STATISTICA, twórz raporty z wyników badań. Szkolenie poprowadzi doświadczona osoba, która od podstaw nauczy Cię korzystać z dostępnych programów do przechowywania, obróbki i  analizy danych.